Poezie

Deze straatpoëzie is terug te vinden in Vrijbroekpark van Mechelen

Autisme…
Schilderij (nog zonder titel) door Jef van Ruyssevelt – 2022
Gedicht geschreven met dit schilderij als vertrekpunt.